Tiếng Anh giao tiếp công sở qua điện thoại

450,000VNĐ 400,000VNĐ

Bạn sẽ học được gì • Nhận và trả lời điện thoại bằng Tiếng Anh • Tự tin hơn trong giao tiếp Tiếng Anh, đặc biệt là qua điện thoại • Ứng dụng được kiến thức vào thực tế Giới thiệu khóa học • Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình…